Fè yon enpak...

CHWAZI YOUN NAN PAKÈ MEMBERSHIP SA YO

"OU NAN FANMI AN" MEMBERSHIP VIP CHAK MWA

U$S 600 chak mwa

"MEN NAN MEN" MEMBERSHIP CHAK MWA

U$S 350 chak mwa

"M'AP TRAVAY AVE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

 U$S 150 chak mwa

"M'AP MACHE AVE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

U$S 50 chak mwa

"M'AP SIPOTE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

U$S 35 chak mwa

"OU NAN FANMI AN" MEMBERSHIP VIP CHAK MWA

 Ou nan fè pati fanmi an pandan n’ap pwòpte Ayiti ansanm. Donasyon w’ap bay chak Mwa yo  genyen ladann:

-Aksè VIP nan tout “I Clean Haiti” evènman nou yo.
– 5 kado pandan ane a nan magazen machandiz “I Clean Haiti” nou an.
-Yon tablo ki gen logo “I Clean Haiti” a ki fèt  pa yon atis Ayisyen.
-Aprè yon ane komitman, pakedj sa enkli 3 jou vakans  pou 2 moun nan  resort ( Otèl) ki pi rekòmande  Ayiti a, e  pandan sejou ou yo, ekip responsab nou an pral gid pèsonèl ou, y’ap avèk ou nan jou ou rive a  jiskaske ou kite peyi a. Gid pèsonèl ou a ap fè yon toune pou vizite Citadelle Laferrière a ki se yon fò ki te bati soti nan 1805-1820 pa Henri Christophe.

 "MEN NAN MEN" MEMBERSHIP CHAK MWA

 Ou avèk nou “Men nan Men” pou nou rive akonpli objektif nou yo.Donasyon w’ap bay chak Mwa yo  genyen ladann:
-Aksè premye klas nan tout “I Clean Haiti” evènman yo.
– 3 kado chak ane nan magazen machandiz ” I Clean Haiti” nou an.
-Yon tablo ki gen logo “I Clean Haiti” a ki fèt  pa yon atis Ayisyen.
-Aprè yon ane komitman, pakedj sa enkli 3 jou vakans  pou yon moun nan  resort ( Otèl) ki pi rekòmande  Ayiti a, e  pandan sejou ou yo, ekip responsab nou an pral gid pèsonèl ou, y’ap avèk ou nan jou ou rive a  jiskaske ou kite peyi a,.Gid pèsonèl ou a ap fè yon toune pou vizite Citadelle Laferrière a ki se yon fò ki te bati soti nan 1805-1820 pa Henri Christophe.

"M'AP TRAVAY AVE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

W’ap  travay kòt a kòt ak nou pandan n’ap konstwi Ayiti ansanm.Donasyon w’ap bay chak Mwa yo  genyen ladann:
-Aksè espesyal nan tout evènman “I Clean Haiti” yo.
-Manm sa ap  gen 3 kado chak ane nan magazen machandiz “I Clean Haiti” nou an.
-Yon tablo ki gen logo “I Clean Haiti” a ki fèt  pa yon atis Ayisyen.

"M'AP MACHE AVE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

W’ap Mache kòt a kòt ak “I Clean Haiti”, pandan n’ap fè pa devan  pou yon Ayiti  k’ap vini pwòp.Donasyon w’ap bay chak Mwa yo  genyen ladann:
– W’ap jwenn  rabè ak  aksè espesyal nan tout evènman “I Clean Haiti” yo.
– 2 kado pandan ane a nan magazen machandiz “I Clean Haiti” nou an.
-Yon tablo ki gen logo “I Clean Haiti” a ki fèt  pa yon atis Ayisyen. 

"M'AP SIPOTE'W" MEMBERSHIP CHAK MWA

W’ap sipòte fidèlman nan pwojè “I Clean Haiti” a. Donasyon w’ap bay chak Mwa  yo genyen ladann:
-2 kado pandan ane a nan magazen machandiz “I Clean Haiti” nou an.
-Rabè ak  aksè espesyal nan tout evènman “I Clean Haiti” yo.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.