Opòtinite pou Patwonè yo

Fè yon enpak
Chwazi youn nan bèl opòtinite sa yo

PRESENTING SPONSOR

Gen ladan  20 premye plas espesyal pou envite yo.

Anons Spesyal

 N’ap mete non Sponsò yo sou sit web I Clean Haiti a, epi n’ap mete yo tou  sou pankad lè n’ap fè evènman rankont nou yo.

Rekonesans espesyal

Pandan  lansman espeyal ” I Clean Haiti” a, nan materyèl maketin nou yo, n’ap mansyone  sponsò yo sou tout sosyo media nou yo ak tout  Espesyal yo pandan evènman an.

$ 100,000.

Sipòte:

Pou achte kamyon

BUILD  SPONSOR

Gen ladan plas espesyal pou 10 envite.

Anons Spesyal

N’ap mete non Sponsò yo sou sit web I Clean Haiti a, epi n’ap mete yo tou  sou pankad lè n’ap fè evènman rankont nou yo.

Rekonesans espesyal

Pandan  lansman espeyal ” I Clean Haiti ” a, nan materyèl maketin nou yo, n’ap mansyone  sponsò yo sou tout sosyo media nou yo ak tout  Espesyal yo pandan evènman an.

$ 50,000

Sipò:

Pou achte ekipman

ANGEL SPONSOR

Gen ladan plas espesyal pou 6 envite chita,

 Non sponsò yo ap ekri sou tab yo,ak nan pankad marketin yo.

Anons espesyal

N’ap mete non Sponsò yo sou sit web “I Clean Haiti “a, epi n’ap mete yo tou  sou pankad lè n’ap fè evènman rankont nou yo.

$ 25,000

Sipò:

POU ACHTE MATERIALS SEKIRITE

WE BUILD SPONSOR  

Gen ladan plas espesyal pou 4 envite chita

Anons Spesyal

N’ap mete non Sponsò yo sou sit web “I Clean Haiti “a, epi n’ap mete yo tou  sou pankad lè n’ap fè evènman rankont nou yo

$ 15,000

Sipò:

Pou achte pwogram

COCKTAIL SPONSOR

  Anons espesyal   

Antanke ou se patwonè Cocktail Ofisyèl la,non konpayi’w la ap ekri sou  vè ak bwason yo, epi ki gen Siyati konpayi a.

Pou Rekonesans n’ap mete sou tèt bar la,

yon pankad, epi non konpayi a sou napkin bwason yo.

$ 50,000.

Sipòte:

COCKTAIL YO AK ZOUTI POU 

I CLEAN HAITI  TRAVAY.

LIVESTREAM SPONSOR

Anons espesyal

kòm Patwonè Ofisyèl nan emisyon Livestream “I Clean Haiti” yo.

$ 35,000.

Sipòte:

TEKNOLOJI AK  POU TOUT PLATFOM  SOSYO MEDIA.

BAG SPONSOR

Anons Spesyal

N’ap distribye a premye 30 patisipan, valiz yo gen ladan, yon I Clean Haiti Mayo, yon kepi, ak materyèl maketing.

$ 10,000.

VOLONTEER SPONSOR

Anons Spesyal

Antanke ou se patwonè ki sipòte manje pou I Clean Haiti anplwaye yo ak volontè ki vin nan evènman an.

$ 5,000.

Pou plis enfòmasyon sou Patwonè ak limit tikè pou envite yo, tanpri kontakte:

Pierre Norame

CEO, Fondatè

Pnorame@icleanhaiti.org

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.