Nou Ka Refè Ayiti Ansanm

Ede revitalize peyi a ak moun li yo

Je soutiens Haïti

Mwen kanpe ak Ayiti

IJANS POU AYITI APRÈ TRANBLEMAN TÈ A

I Clean Haiti mizik ft Jeff Oka

Ayiti bezwen èd ou

I clean Haiti ap prepare

Pou tout moun ki nan mond lan

Ann Fè Ayiti Pwòp Ankò
“Ansanm Nou Fò"

Yon Asosiyasyon 501c3 pou Enspire,edike,ankouraje,sitwayen yo ki an Ayiti. Retabli epi kenbe bote natirèl Peyi a. Objektif nou se retabli bon jan fonksyonman ekonomik nan vil yo kou pwovens.

 

I Clean Haiti Dokimantè

Pwòblèm nan

Aprè plizyè katastwòf natirèl, dè milyon de moun an Ayiti ap viv nan kondisyon ekstrèm, ki pa bon pou lasante epi yo vin pèdi travay.

pwòblèm + solisyon

Solisyon an

Ankouraje ak anplwaye moun ki afekte yo, pou nou ede yo Pwòpte Ayiti pandan n’ap bay travay, enfrastrikti ak ekipman ki nesesè pou fè yo sa.

Gen konbyen milyon moun an Ayiti k'ap viv nan yon sitiyasyon dezagreyab e ki konn menm afekte eta sante yo epi ki vin kreye anpil maladi....

Chante par B.I.C

Gen konbyen milyon moun an Ayiti k'ap viv nan yon sitiyasyon dezagreyab e ki konn menm afekte eta sante yo epi ki vin kreye anpil maladi....

VIDEO SA SE POU TOUT KONPAYI NAN MOND LAN

Kle estatistik yo

3èm Peyi ki pi plis grangou nan mond lan.

Pòtoprens se kapital ki pi sal nan mond lan.

Ayiti ki se peyi ki pi pòv nan Emisfè oksidantal la.

1.3 Milya tòn fatra chak ane -prèske tout rete nan lari.

40.6% ou pi plis moun ki p'ap travay - 4èm peyi ki pi mal nan mond lan.

Plis pase 75% nan 11.4 milyon Ayisyen yo ap viv nan povrete, ki touche mwens ke $ 2 US chak jou.

Gwo Maladi Enfeksyon-Maladi ki nan Manje oswa ki gen Dlo: dyare bakteri ak protozoa, epatit A ak E, ak lafyèv tifoyid (2016).

An 2019, Ayiti te resevwa transfè nan men fanmi ak zanmi yo pou 2.986 milya dola, ki pa regle anyen menm pou pèp la,ni pou peyi a.

Ann Fè Ayiti Tounen Pwòp Ankò!

Ede Ayiti mete moso yo ansanm epi pou'n avanse.

Mwen avèk ICleanHaiti 100%

Darline Desca

Ekip Icleanahaiti a gen tout etap stratejik yo k'ap pèmèt nou restore Ayiti

BIC

Ayiti te bezwen yon bagay konsa

Delly Benson

Aprann sou inisyativ & enpak nou yo

Ede Ayiti mete moso yo ansanm epi pou'navanse.

AYITI PASE

AYITI KOUNYE A

Èske w te konnen Port -au -Prince se kapital la sal nan mond lan?

Ayiti bezwen èd nou. Nou pa ka kontinye rete kanpe epi rete tann sou estabilite politik Ayiti a pandan enstabilite li yo te anpeche devlopman ekonomik ak sosyal nan peyi a. Ede nou revitalize peyi a ak moun li yo.

SÈLSI OU PA TA VLE!

Lajan Nou resevwa nan chak depatman

0
Sant
0
Sid
0
Lwès
0
Nòdès
0
Sid ès
0
Nòdwès
0
Nip
0
Latibonit
0
Grand'Anse​
0
Latibonit​
0
Grand'Anse​
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.