Nan I Clean Haiti (M’ap Pwòpte Ayiti) nou ap fè efò pou’n retabli bote natirèl Ayiti a. Objektif nou se retabli bon jan fonksyonman ekonomik nan vil yo kou pwovens.

I Clean Haiti (M’ap Pwòpte  Ayiti) se pwojè ki  pi gwo nan tout istwa Dayiti,misyon I Clean Haiti (M’ap Pwòpte Ayiti) se pou transfòme sitiyasyon ekonomik Ayiti epi kreye opòtinite pou tout peyi a. Objektif nou se kreye opòtinite travay pou chak sitwayen an Ayiti ki entèse

touche kòb cash pou chak liv fatra yo pote pandan y’ap pwòpte peyi a.

Pou pote èd nan peyi a ak bon sante pou pèp la pandan y’ap ede sistèm akademik la epi pou vin gen tèt ansanm.

"LAJAN POU FATRA"

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.