Vwa pèp la Hai

Vwa pèp la

Nou nan 21em syèk,yon syèk kominikasyon ak enfomasyon, gras ak devlopman lasyans ap fè chak jou popilasyon nan mond lan jwenn pi bon zouti chak jou pou enfome tèt yo nan tan reyèl sou tout sa kap pase nan denye kwen peyi a. Malgre tout devlopman sa yo, enfomasyon yo pa toujou rive jwenn tout moun. Pou nou kapab pote yon solisyon ak problèm sa I Clean Haiti mete sou pye yon pwogram ki prezante nouvèl,enfomasyon,ak yon magazin,ki gen pou tit Vwa Pèp la. Pwogram sila a ap fèt nan 2 lang ak plizyè seksyon tankou : Rond Point, Vwa pèp dokimantè ,Enfomasyon ICH kap pase sou tout medya sosyal I Clean Haiti yo.

ROND POINT

Appui pshyco-social aux personnes victimes du tremblement de terre du 14 aout 2021.

Haiti :Est-ce qu'on peut parler de l'independance de la justice

comment la societe civile feministe peut -elle contribuer la revolution de la crise

HAITI: E SI BAZ CHANJMAN AN SE AGRIKILTI,REBWASEMAN AK LELVAY ?​

Refòm nan inivèsite yo an Ayiti : Kisa w di ?

PÒTOPRENS un morceau de BIC qui refait surface en 2021

ICH INFOS

VWA PEP LA DOCUMENTAIRE

ENpak kriz gaz la sou aktivite ekonomik yo

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.