ENSKRI NAN RANSE LAJAN

ENSKRI kounye a POU’W kòmanse fè lajan

Pataje “I Clean Haiti” sou tout platfòm entènèt ou yo pou’w ka ranmase lajan pou “I Clean Haiti”epi pou’w resevwa 10% komisyon sou chak moun ki bay donasyon. Sil te plè klike sou link anba pou’w ka anrejistre pou’w gen paj pa’w pou’w kòmanse chache lajan jodi a, epi nan yon espas de 2 jou youn nan manm I Clean Haiti yo ap kontakte’w pou plis enfòmasyon.

Sil te plè anrejistre pou’w ka fè pati “I Fundraise Campaign” ki vle di “Kanpay Pou’m ranmase lajan” pou ede I Clean Haiti jwen valè lajan ki posib pou peye tout moun ki p’ap tra vay Ayiti yo ki pra’l Pwòpte peyi a epi pou’n bati yon fiti pou lòt jenerasyon k’ap vini an. Haiti” jwen valè lajan ki posib pou peye tout moun ki p’ap travay Ayiti yo ki pra’l Pwòpte peyi a epi pou’n bati yon fiti pou lòt jenerasyon k’ap vini an.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.