BADGE ICH

Tout pèseptè fatra ak anplwaye yo dwe peye yon frè 5 dola pou enskri pou jwenn yon kat ID pou yo ka travay pou nou.

N.B Ou pa bezwen yon pèseptè fatra oswa yon anplwaye pou peye pou enskri pou kat ID ou. Tanpri enskri kòm yon manm fanmi ki fyè I Clean Haiti pou jwenn kat idantite w pou 5 dola pou sipòte I Clean Haiti.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.
SIL TE PLè EDE NOU IDANTIFYE SI SE POU OU BADGE LA YE AK YON PREV FOTO PASPò OUBYEN NENPOT BADGE OU DEJA GENYEN KI GEN NON PA’W SOU LI AK FOTO’W SOU LI OUBYEN TOU YON BATISTE.
Price: $ 5.00
Tout moun k’ap gen pou pote fatra oubyen amplwaye k’ap travay yo dwe peye yon frè de 5 dola US pou siyen pou jwen yon badge pou ka travay pou nou.
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.