KLE ESTATISTIK YO

KLE ESTATISTIK YO

 • Pòtoprens se kapital ki pi sal nan mond lan.
 • Gwo Maladi Enfeksyon.
 • Ayiti ki se peyi ki pi pòv nan Emisfè oksidantal la.
 • 78% Ayisyen ap viv sou mwens ke $ 2 US chak jou.
 • 8.5 nan 11.4 milyon moun k’ap viv nan povrete.
 • 6 milyon Ayisyen ap viv anba liy povwete kise $ 2.4 US pa jou.
 • 40.6% ou pi plis moun ki p’ap travay.
 • 1.3 Milya tòn fatra chak ane.
 • Ayiti klase kòm 4yèm peyi  nan mond lan kigen plis chomaj.
 • An 2019, Ayiti te resevwa transfè nan men fanmi ak zanmi  yo pou 2.986 milya dola, ki pa regle anyen menm pou pèp la,ni pou peyi a. 
 • Manje oswa Maladi ki gen Dlo: dyare bakteri ak protozozoa, epatit A ak E, ak lafyèv tifoyid (2016).
 • Plis pase 2.5 milyon moun tonbe anba liy povwete ekstrèm de $ 1.23 pa jou.
 • 3 zyem  Peyi ki pi pòv nan mond lan.
 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.