Milca Pierre HA

Milca Pierre

KONSILAN

Milca PIERRE se yon antreprenè sosyal ayisyèn-amerikèn, Ki gen 17 lane lap fè eksperyans Kòm dirijan asosiyasyon ki gen bi non likratif, Edikatris, pwopriyetè antrepriz , e li fè jesyon pwojè.
Li Diplome nan Sosyoloji e li gen yon metriz nan Syans Politik, tou de(2) etid li yo fèt nan “UNIVERSITÉ DE CHICAGO”, e li pase 8 dènye ane ki pase yo ap bay sèvis li an Ayiti Kòm anplwayè prive, jesyonè agònis ki gen bi non likratif ak Lidè kominotè.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.