OESTE (PORT-AU-PRINCE) (HAI)

M'ap Pwòpte Depatman Lwès la

Nou swete Ke chak Ayisyen, kit li fèt an ayiti osinon nan diaspora, Vini fè pati gran fanmi nou an.
Sil te plè, voye tout non ou, yon Foto, epi fè nou konnen ki depatman ak komin ke ou ta swete reprezante.

Klike sou youn nan komin ki anba yo pou’w ka wè foto lòt moun Ke’w ka rekonèt.

Mèsi Paske Ou dakò fè pati Fanmi I Clean Haiti a!
Pa Bliye pou’w toujou bay sipò ou ak Depateman e ak Komin kote ou swete reprezante a.

Klike sou youn nan komin ki anba yo pou’w ka wè foto lòt moun Ke’w ka rekonèt.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.