Rudolph Schneider Laurent (HA)

Rudolph Schneider Laurent

Chèf Konseye

Rudolph Shneider Laurent, Sr ( fèt 20 Fevriye nan lane 1981), yo konnen li tou sou non Rudy, Yon Pastè, yon Lidè politik ameriken. Laurent pa gen twò lontan depi li te okipe pòs 2èm Majistra (2èm Mè) nan Vilaj Spring Vallery. Yo konsidere Laurent Kòm yon politisyen Ki gen anpil estrateji efikas, e yon Lidè evangelik nan kominote ayisyèn nan. Li jwenn anpil apresiyasyon, sitou Pou sèvis li bay peyi d’ayiti a travè gouvèneman ayisyen an.

Laurent te syeje tou nan konsèy ekonomik sosyal Nations Unies , nan lane 2019.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.