PERSONAL SHOWNDA (HAI)

SHOWNDA PAGAN

KONSILTAN DEVLOPMAN

Shownda J. Pagan se fondatè Empowered Women Summit Pagan Global Group. Li se yon lidè ki te travay nan òganizasyon e ki te travay nan òganizasyon legliz tou, Shownda te kòmanse travay li nan ede moun reyisi soti nan lit yo te ye ak konpayi pa yo,e li menm pou tèt pa’l rive akonpli sa li te vle vini an . Li te pran an pil ane rechèch, konsèy ak pasyans  pou te vin fanm li ye jodi a.
Shownda pasyone anpil nan ede lòt moun reyisi poutèt pou yo pa pase menm wout  difisil li te pase ak baryè li te fè fas yo.Shownda te fè anpil siksè lè li te antèt  pwogram sosyo-ekonomik nan kominote a, pwogram lè pa gen lekòl. li konn fè jou sèvis pou ede kominote a,epi epi li te konn jwen lajan nan men Children’s Trust, 21yèm syèk, Depatman Edikasyon, Depatman Sante, Ministè Allegany ak anpil lòt kote. Li te gen tou gwo opòtinite ak plezi pou òganize kèk nan elit nan mond lan tankou Taye Diggs, Bill Clinton ak DJ Khaled nan evènman yo te konn òganize.Li kwè ke konpayi ki fè plis siksè yo se sa ki bati sou kolaborasyon ak  konpayi  ki konnen ki sa yo bezwen pou biznis yo rive nan yon lòt nivo. 
Shownda rekonèt kòm moun k’ap ede òganizasyon ak devlopman pwogram, aplikasyon, ak amelyorasyon ak estrateji nan objektif òganizasyon yo.  Li se yon ekspè nan tout sa l’ap fè, planifikasyon, klarifikasyon nan objectif,  kowòdinasyon ak fòmasyon nan pwogram ak anplwaye operasyon yo.

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.